www.sp87.poznan.pl

Moje dziecko idzie do szkoły

Program przeznaczony jest dla dzieci sześcioletnich. Opracowany został przez pracowników Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

Celem głównym Programu jest ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci.
Dzieci będą uczyły się poprzez zabawę i zajęcia praktyczne. Zdobędą wiedzę i umiejętności ważne dla zdrowia fizycznego i psychicznego, związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem.

Koordynator: p. Anna Lusiak, p. Renata Węglarek

http://zsp7poznan.pl/Moje_dziecko_idzie_do_szkoly.html