www.sp87.poznan.pl

Z kulturą mi do twarzy

4 października rozpoczyna się kolejna edycja Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”, którego organizatorem jest Przedszkole Niepubliczne Piastuś w Inowrocławiu. Patronat honorowy nad projektem objęli Minister Edukacji i Nauki, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Starosta Inowrocławski,  Prezydent Miasta Inowrocławia, Wójt Gminy Inowrocław, wydawnictwo Bliżej Przedszkola oraz Program Kraina Muzyki.

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Z kulturą mi do twarzy" powstał w oparciu o aktualną podstawę programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021 /2022.

Projekt składa się z czterech modułów, a w każdym poruszana jest inna tematyka.

  1. „W krainie muz” poświęcony jest kulturze wyrażanej za pomocą sztuki (malarstwo, muzyka, rzeźba, teatr, architektura i kino).
  2. „Tu jest moje miejsce” zawiera zadania związane z kulturą regionu.
  3. „Kocham, lubię, szanuję” promuje kulturę społeczną i wartości,
  4. „Kultury świata” przybliży dzieciom bogactwo cywilizacyjne Starożytnego Rzymu, Grecji czy Chin. 

 Celem projektu jest:

  • wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
  • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
  • formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.
  • ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

W tym roku do udziału w projekcie zgłosiło się prawie 3000 placówek z całej Polski oraz szkoły z Litwy, Ukrainy, Niemiec, Kanady, Szkocji i Wielkiej Brytanii. Łącznie bierze w nim udział prawie 200 000 dzieci i ponad 13 000 nauczycieli.

 

Z kulturą mi do twarzy - ogólnopolski projekt edukacyjny

http://zsp7poznan.pl/Nauczanie_wartosci_w_szkole.html