www.sp87.poznan.pl

O arcyważnej wizycie

Zaiste ważny był to dzień! W mury naszej szkoły przybyli przezacni waszmoście, którzy to poczęli o polską koronę starania. A byli to: książę francuski Henryk Walezy, król Szwecji Jan Waza, car Wszechrusi Iwan IV Groźny i książę niemiecki Ernest Habsburg. A towarzyszyli im możni Panowie. Ich Wysokości na wolną elekcję przybyli, a zebraną brać uczniowską przekonywać raczyli do swej kandydatury.

O czym zaświadczyć może skromny skryba z komnaty nr 14

http://zsp7poznan.pl/O_arcywaznej_wizycie.html