www.sp87.poznan.pl

Piękna Nasza Polska Cała

Nasze przedszkole bierze udział w projekcie edukacyjnym PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA. Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski.

Autorem i koordynatorem Projektu jest Ludmiła Fabiszewska – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim

Cele projektu:

 • kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
 • rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi,
 • poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu (dostrzeganie piękna ojczystego miejsca)
 • budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem – rodzina, przedszkole, miejscowość,
 • przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych (z kraju i swojego regionu),
 • uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,
 • poznanie legend i baśni polskich,
 • dostrzeganie piękna i wartości sztuki oraz dorobku polskiej nauki i kultury,
 • okazywanie szacunku członkom rodziny, osobom z bliskiego otoczenia;
 • poprawne, pozytywnie nacechowane relacje z drugim człowiekiem,
 • kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw - znajomości swojej wartości jako człowieka i jako jednostka "wiem kim jestem",
 • kształtowanie umiejętności opanowania i przezwyciężania złości i agresji,
 • rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy innym.

 

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i 5 kierunkiem polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2020/2021

Koordynator: p. Justyna Bączyk

http://zsp7poznan.pl/Piekna_nasza_Polska_cala.html