www.sp87.poznan.pl

Ptaki

,,Zima długa i surowa, naszym ptakom ziarno chowa. Ptaszki głodne przyfruwają, i w okienko zaglądają.
Nakarm ptaszka mój kolego, a tym sprawisz coś dobrego. Pełny brzuszek to uczyni, że się ptak nie boi zimy.”

"Ptaszki” J. Zasuwik

Podczas zajęć kształtowaliśmy opiekuńczą postawę wobec zwierząt leśnych i ptaków. Przedszkolaki wiedzą już, w jaki sposób należy dokarmiać zwierzęta. Wykonały prace plastyczną z wykorzystaniem różnych materiałów.   

http://zsp7poznan.pl/Ptaki.html