www.sp87.poznan.pl

Międzyświetlicowy Konkurs Wiedzy Ogólnej 1 z 10

Z ogromną radością i nieskrywaną dumą informujemy, że Stanisław Jakubiak z klasy IIIa zajął pierwsze miejsce w Miedzyświetlicowym Konkursie Wiedzy Ogólnej „1 z 10”organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 85.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas trzecich uczęszczający do poznańskich świetlic szkolnych.

Emocje towarzyszące zmaganiom były ogromne. Pytania obejmowały materiał wykraczający  poza zakres przedmiotowy  trzecioklasisty. Zagadnienia dotyczyły niemalże wszystkich dziedzin wiedzy i wymagały strategicznego myślenia. Dzieci biorące udział   w konkursie wykazały się wysokim poziomem kompetencji , a rywalizacja była zacięta.

Staś w pięknym stylu pokonała pokonał silnych konkurentów.  Gratulujemy!

http://zsp7poznan.pl/_Miedzyswietlicowy_Konkurs_Wiedzy_Ogolnej_1_z_10.html