www.sp87.poznan.pl

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 „KTO NIE SZANUJE I NIE CENI SWEJ PRZESZŁOŚCI,
NIE  JEST GODZIEN SZACUNKU TERAŹNIEJSZOŚCI
ANI PRAWA DO PRZYSZŁOŚCI”.
Józef Piłsudski  

W poniedziałek, 29 kwietnia 2024r. w naszej szkole obchodziliśmy 233 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-Maja. Apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest wpisany w coroczny kalendarz uroczystości naszej Szkoły, dlatego też jest wspaniałą możliwością, by uzmysłowić wszystkim, jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: Ojczyzna, Wolność, Niepodległość.

Konstytucja 3 Maja – to ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm Wielki w roku 1791. Była ona efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej. Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie ustawą zasadniczą.

Po uroczystym wprowadzeniu pocztu sztandarowego, wszyscy zebrani na apelu klas I - III odśpiewali hymn państwowy. Następnie uczniowie klas pierwszych przedstawili przygotowany program słowno - muzyczny. Wiersze w wykonaniu uczniów, recytowane były z wielkim zaangażowaniem, przeplatane piosenkami i pieśniami patriotycznymi. Po zakończeniu programu głos zabrała Pani Dyrektor Violetta Nowak, dziękując uczniom za piękne zaprezentowanie utworów literackich i muzycznych a także nauczycielom przygotowującym program: p. Justynie Bączyk, p. Karolinie Jabłońskiej i p. Danucie Zarzyckiej. Pani Dyrektor życzyła wszystkim przeżywania w miłej atmosferze chwil patriotycznych związanych ze świętami majowymi.

Wychowawczynie klas pierwszych
J. Bączyk, D. Zarzycka


https://we.tl/t-TD2cqXOOTf - film z uroczystości z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystość przygotowali uczniowie klas pierwszych pod opieką p. Danuty Zarzyckiej oraz p. Justyny Bączyk. Częścią muzyczną zajęła się p. Karolina Jabłońska.


http://zsp7poznan.pl/Apel_z_okazji_uchwalenia_Konstytucji_3_Maja.html