www.sp87.poznan.pl

Kalendarz roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2022
Zakończenie roku szkolnego 24.06.2023
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2022r.– 01.01.2023r.
Ferie zimowe 30.01.2023r. – 12.02.2023r.
Wiosenna przerwa świąteczna 06.04.2023r. – 11.04.2023r.
Ferie letnie 24.06.2023r. – 31.08.2023r.
I półrocze 01.09.2022r. – 27.01.2023r.
II półrocze 13.02.2023r. – 23.06.2023r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  • 14.10.2022r. (piątek)
  • 31.10.2022r. (poniedziałek)
  • 02.05.2023r. (wtorek)
  • 23-25.05.2023r. (egzamin ósmoklasisty)
  • 26.05.2023r. (piątek)
  • 08.06.2023r. (piątek)

http://zsp7poznan.pl/Kalendarium.html