www.sp87.poznan.pl

Regulamin biblioteki

 1. Ze zbiorów biblioteki szkolnej korzystać mogą uczniowie, nauczyciele, personel szkoły, rodzice.
 2. Zbiory biblioteki udostępniane są od poniedziałku do piątku (oprócz świąt) w godzinach pracy biblioteki.
 3. Uczniowie klas pierwszych zostają czytelnikami biblioteki po wprowadzającej lekcji bibliotecznej.
 4. Czytelnicy korzystają z wolnego dostępu do półek, posługując się zakładką.
 5. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki, w tym jedną lekturę.
 6. Uczniowie zobowiązani są oddać wypożyczone lektury w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od dnia wypożyczenia.
 7. Uczniowie klas IV – VII mogą korzystać w bibliotece z Internetu i programów multimedialnych w celach edukacyjnych.
 8. Z księgozbioru podręcznego czytelnicy  korzystają  w bibliotece.
 9. Zbiory biblioteczne są naszą wspólną wartością. Wypożyczone książki/materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik który zniszczy lub zagubi książkę musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
 10. Biblioteka przyjmuje dobrowolne dary książkowe.
 11. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 12. Książki mogą być wypożyczane na ferie zimowe i letnie.
 13. Uczniowie i pracownicy, którzy odchodzą ze szkoły zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.

http://zsp7poznan.pl/Regulamin_biblioteki.html