www.sp87.poznan.pl

Terminarz spotkań z rodzicami

Godziny zebrań zbiorowych:
klasy I - III - godz. 17.00, klasy IV - VIII - godz. 18.00

Godziny spotkań indywidualnych: 17.00 - 19.00

07.09.2021r. Zebranie zbiorowe
organizacyjno - informacyjne
26.10.2021r. Spotkania indywidualne
14.12.2021r. Zebranie zbiorowe
(informacja o zagrożeniach)
   
22.03.2022r.

Spotkania indywidualne

10.05.2022r. Zebranie zbiorowe
(informacja o zagrożeniach)

Możliwość organizacji zebrań zbiorowych na życzenie rodziców w danej klasie w w/w terminach lub innych po uzgodnieniu z wychowawcą.

Kontakt Rodziców z nauczycielami możliwy również w innym terminie, po uprzednim ustaleniu terminu.

http://zsp7poznan.pl/Terminarz_spotkan_z_rodzicami.html