www.sp87.poznan.pl

Klub Bezpiecznego Puchatka

Program "Klub Bezpiecznego Puchatka" wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawy bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Jego głównym celem jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają swoją naukę w szkole, a także wytworzenie u nich naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia.

Edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa jest zadaniem długofalowym i wymagającym dużego zaangażowania ze strony rodziców, jak i nauczycieli. Mamy jednak nadzieję, że dzięki tej akcji uda nam się wspólnie wykonać kolejny, duży krok w kierunku zapewnienia naszym dzieciom bezpieczeństwa.

Program skierowany jest do uczniów klas pierwszych. Realizacja programu odbywa się poprzez przeprowadzanie zajęć dotyczących bezpieczeństwa na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych. Każde dziecko otrzyma książeczkę "Zostań członkiem klubu".


Koordynatorzy szkolni - p. J. Bączyk, p. D. Zarzycka

 

http://zsp7poznan.pl/Klub_Bezpiecznego_Puchatka.html