www.sp87.poznan.pl

Zabawa ze sztuką

Głównym celem projektu "Zabawa ze sztuką" jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.

Koordynator: Anna Lusiak

Grupy biorące udział w projekcie: Jeże

http://zsp7poznan.pl/Zabawa_ze_sztuka.html