www.sp87.poznan.pl

PILNE! Bus szkolny - wnioski na rok szkolny 2023/2024

Rodzice składają wnioski do Wydziału Oświaty w terminie do 31.03.2023 r.

Wnioski są dostępne w sekretariacie i na stronie https://www.poznan.pl/mim/oswiata/-,p,29951,29952.html

Rodzice, którzy chcą otrzymać wniosek, oświadczenie, regulamin i upoważnienie drogą elektroniczną proszeni są o przesłanie prośby na adres e-mail zsp7poznan@wp.pl

Wniosek zgodnie z Zarządzeniem nr 782/2022/P Prezydenta Miasta Poznania przygotowany jest dla dzieci z niepełnosprawnych. Nasi uczniowie i dzieci przedszkolne korzystają z bezpłatnych dowozów ze względu na odległość, dlatego proszę zawrzeć we wniosku ile kilometrów wynosi droga dziecka z domu do szkoły.

Pliki do pobrania:

http://zsp7poznan.pl/PILNE__Bus_szkolny_-_wnioski_na_rok_szkolny_20232024.html