www.sp87.poznan.pl

O drzewach co zwą się genealogiczne

Dzień taki nastał, że myśli uczniów z klasy IVa i IVb ku dawnym czasom się zwróciły i poczęli swych przodków poszukiwać. I tak oto arcypiękne drzewa genealogiczne powstały, że anichybi monarchowie piękniejszych mieć nie mogą. O czym z dumą zawiadamia

skromny skryba z komnaty nr 14

http://zsp7poznan.pl/O_drzewach_co_zwa_sie_genealogiczne.html