www.sp87.poznan.pl

Punkt konsultacyjny dla rodziców uczniów przejawiających zachowania problemowe

Od 1 stycznia br. ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii kontynuowana jest działalność Punktu Konsultacyjnego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu dla rodziców uczniów poznańskich szkół przejawiających zachowania problemowe lub ryzykowne takie, jak:

  • picie alkoholu, zażywanie narkotyków lub dopalaczy,
  • nieodpowiednie wypełnianie roli ucznia stanowiące znaczne ryzyko dla prawidłowego rozwoju (np. wagary, przerwanie edukacji).

Na konsultację można umówić się w następujący sposób:

lub

  • kontaktując się z sekretariatem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu pod numerem 61 852 85 58.

http://zsp7poznan.pl/Punkt_konsultacyjny_dla_rodzicow_uczniow_przejawiajacych_zachowania_problemowe.html