www.sp87.poznan.pl

Rekrutacja do przedszkola

W marcu rozpoczynamy rekrutację do przedszkola na rok szkolny 2023/2024.

Najważniejsze terminy naboru do przedszkola

 • 7–13 marca 2023 r. - złożenie deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej na nowy rok szkolny w danym przedszkolu (dotyczy dzieci już uczęszczających do przedszkola)

  DRUK BĘDZIE MOŻNA POBRAĆ Z SEKRETARIATU SZKOŁY LUB ZE STRONY INTERNETOWEJ PLACÓWKI DOPIERO 7 MARCA!!!

 • 14 marca – 27 marca 2023r. - złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wymagany podpis obojga rodziców).
 • 14 kwietnia 2023r. godzina 12:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • 14–19 kwietnia 2023 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (wymagany podpis obojga rodziców).
 • 24 kwietnia 2023 r. godzina 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 
   
   

Uwaga !!!

W REKRUTACJI na rok 2023/2024 NIE BIORĄ UDZIAŁU DZIECI Z INNYCH GMIN ORAZ DZIECI Z ROCZNIKA 2021 (DZIECI 2,5-letnie)

Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami, powinien być podpisany przez obojga rodziców/opiekunów prawnych, wyjątek stanowi rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko. BRAK PODPISU JEDNEGO Z RODZICÓW WPŁYNIE NA NEGATYWNĄ WERYFIKACJĘ WNIOSKU.

 

Pliki do pobrania:

http://zsp7poznan.pl/Rekrutacja_do_przedszkola_i_klasy_I.html