www.sp87.poznan.pl

Dziecięcy Telefon Zaufania

Od 2020 r. działa darmowy, całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka  800 121212 oraz specjalny czat internetowy czat.brpd.gov.pl, gdzie dzieci i młodzież mogą porozmawiać o swoich problemach, doświadczanych trudnościach, a także wspólnie ze specjalistami zastanowić się nad rozwiązaniami i sposobami radzenia sobie z kryzysem.

Telefon i czat zapewniają młodym ludziom bezpieczną przestrzeń, w której są wysłuchiwani i mogą bez obaw, nawet anonimowo, przedstawić swoją perspektywę sytuacji, w jakiej się znaleźli.

https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/

Ponadto z uwagi na obecną sytuację w Ukrainie i przyjęcie do szkół dzieci i młodzieży ukraińskiej zostały uruchomione w ramach Dziecięcego Telefonu Zaufania dyżury psychologów w języku ukraińskim i rosyjskim. Przebywający na terenie Polski małoletni z Ukrainy wymagają specjalnych oddziaływań psychologicznych, a także wsparcia informacyjnego, które dzięki dyżurowi psychologa biegle mówiącego w ich ojczystym języku są w stanie otrzymać.

Lista dyżurów telefonicznych skierowanych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy znajduje się na stronie: ww.brpd.gov.pl.

Ponadto w każdy poniedziałek w godzinach od 18.00 do 20.00 dyżuruje prawnik specjalizujący się w prawach uchodźców i cudzoziemców.

Pliki do pobrania:

http://zsp7poznan.pl/Dzieciecy_Telefon_Zaufania.html