www.sp87.poznan.pl

Klub Młodego Obywatela

Aby wyjść naprzeciw potrzebom zwiększenia zaangażowania młodzieży w życie obywatelskie miasta Poznania nasza szkoła włączyła się w Program Rozwoju Edukacji Obywatelskiej DziałaMY prowadzony przez Stowarzyszenie CREO.

Celem programu jest wzrost partycypacji obywatelskiej i społecznej młodzieży oraz zwiększenie zaangażowania osób młodych w sprawy publiczne w samorządach. W ramach projektu DziałaMY! powstaje sieć Szkolnych Klubów Młodego Obywatela (SKMO), w których dzieci i młodzież organizują szkolne budżety obywatelskie, debaty i akcje wolontariackie, a przez to uczą się być aktywnymi, uważnymi na otoczenie młodymi obywatelami i społecznikami.

Uczniowie wzemą udział w warsztatach:

  • tworzenie własnych projektów obywatelsko-społecznych - uczestnicy wspólnie z prowadzącym nauczą się opracowywać szczegółowy plan inicjatyw społeczno-obywatelskich. Zajęcia będą realizowane przy wykorzystaniu gry planszowej stworzonej przez CREO. Dzięki warsztatom młodzież nauczy się krok po kroku budować modelowe inicjatywy obywatelskie i społeczne - zarówno pojedyncze akcje, jak i długofalowe inicjatywy
  • tworzenie debat oksfordzkich - młodzież pod okiem doświadczonego animatora nauczy się organizować debaty. Uczestnicy dokładnie zapoznają się z celami debat, zasadami ich przeprowadzania, sposobem wyłonienia zwycięskiej drużyny itp. Wspólnie zastanowią się także nad konkretnymi lokalnymi problemami, które byłyby dobrym pretekstem do zorganizowania takiego spotkania.
  • organizowanie szkolnego budżetu obywatelskiego - młodzież skupiona w SKMO będzie miała za zadanie zorganizować na terenie szkoły jedną edycję Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. W ramach tej inicjatywy każdy z uczniów danej szkoły będzie miał możliwość zgłoszenia swojego pomysłu na projekt, który może zostać potencjalnie  wdrożony w szkole. Na realizację jednego wybranego pomysłu w każdej ze szkół w budżecie projektu została zarezerwowana kwota 500 zł.
  • warsztaty zwiększające wiedzę na temat aktywności społeczno-obywatelskich w mieście - podczas warsztatu młodzież zdobędzie wszechstronne informacje nt. różnych możliwości angażowania się w sprawy obywatelsko-społeczne Miasta, z uwzględnieniem roli Urzędu Miasta Poznania. Uczestnicy dowiedzą się m.in. nt. możliwości udziału w konsultacjach społecznych, wyborach samorządowych, edycjach budżetu obywatelskiego, angażowania się działania Młodzieżowej Rady Miasta czy udziale w Funduszu Samorządów Uczniowskich itp. 

Więcej informacji: www.centrumcreo.pl

Uczestnicy projektu: klasa VIa i VIb
Koordynatorzy: p. Agnieszka Garczarczyk, p. Joanna Zgórecka

http://zsp7poznan.pl/Klub_Mlodego_Obywatela.html