www.sp87.poznan.pl

Obchody 11 listopada w klasach 4-8

10 listopada z okazji Święta Niepodległości klasy IV – VIII wzięły udział w konkursach, których tematyka dotyczyła Poznania - naszej małej ojczyzny. Uczniowie układali puzzle z poznańskim pomnikiem Powstania Wielkopolskiego i rozwiązywali zadania o naszym herbie.  Kolejny konkurs dotyczył legend związanych z Po-znaniem. Reprezentanci klas przygotowali przepiękne ilustracje do wylosowanej legendy, a także opowiedzieli ją publiczności. Dzięki temu uczniowie mogli zapoznać się również z tymi legendami, które nie są tak powszechnie znane jak np. legenda: o kamieniu z czarcim pazurem, o smoku z fary czy o Przeklętej Górce. Ostatnie zadanie dotyczyło poznańskich pomników. Uczniowie przebrali się za wylosowany pomnik i opo-wiedzieli o nim publiczności. Przebrania były niezmiernie pomysłowe, byli i tacy uczniowie, którzy przyszli do szkoły z własną kolumną lub latarnią. Zmagania klas oceniało jury, które przyznawało o 1 do 6 punktów w każ-dej konkurencji. W klasach IV – V najwięcej punktów uzyskała klasa Va, a w VI – VIII klasa VIIIa.  Uroczystość uświetnił szklony chór śpiewając pieśń „Rozkwitały pąki białych róż”.

Agnieszka Garczarczyk

http://zsp7poznan.pl/Obchody_11_listopada.html