www.sp87.poznan.pl

Pamiętamy i będziemy pamiętać

Uczniowie naszej szkoły w minionym tygodniu wykonywali plakaty upamiętniające rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego. Pod hasłem: „PAMIĘTAMY I PAMIĘTAĆ BĘDZIEMY” poznawali najważniejsze fakty z grudnia 1918 r. i stycznia 1919 r.

Powstanie wielkopolskie wybuchło spontanicznie, jako wyraz tęsknoty za własnym państwem i buntu przeciwko polityce germanizacyjnej. Zakończyło się zwycięstwem powstańców i w konsekwencji doprowadziło do przyłączenia Prowincji Poznańskiej do odradzającej się Rzeczypospolitej Polskiej. Ostatni powstaniec wielkopolski zmarł w 2005 r.

http://zsp7poznan.pl/Pamietamy_i_bedziemy_pamietac.html