www.sp87.poznan.pl

Segregacja odpadów i recykling - warsztaty z GOAP

W czwartek 29 listopada 2018r. uczniowie klasy 2a i 2b miały zajęcia z paniami z GOAP – u i Wydziału Gospodarki Komunalnej. Spotkanie miało na celu poszerzenie wiedzy na temat segregacji odpadów i recyklingu. Dzieci utrwaliły sobie, że recykling umożliwia wytwarzanie nowych produktów, przy znacznie mniejszej ilości  surowców i energii. Natomiast segregacja odpadów przynosi korzyści finansowe – segregując, płacimy mniej za odbiór śmieci. Uczniowie wykonywali też zadania praktyczne, polegające na wyrzucaniu różnych odpadów do odpowiednich pojemników, oraz wykonaniu pracy plastycznej z papieru – kolorowego ptaszka. Za poprawne wykonanie zadań dzieci otrzymały drobne upominki.

Spotkanie przebiegało w atmosferze zaciekawienia i radości.

Ewa Przybył, Danuta Zarzycka

http://zsp7poznan.pl/Segregacja_odpadow_i_recykling.html