www.sp87.poznan.pl

Serwis informacyjny

Na lekcji wiedzy o społeczeństwie klasy ósme pokazały swoje serwisy informacyjne. Uczniowie wykonali to zadanie perfekcyjnie, zupełnie jakby na co dzień pracowali w jednej z redakcji telewizyjnych. O tym jak profesjonalnie zostały zaprezentowane serwisy informacyjne świadczą zamieszczone zdjęcia.

Agnieszka Garczarczyk

http://zsp7poznan.pl/Serwis_informacyjny_47385.html