www.sp87.poznan.pl

Projekt klas I - III POZNAŃ - MOJE MIASTO

W dniach od 20.02.2023-24.02.2023r. uczniowie  klas młodszych realizowali zadania w ramach projektu "Poznań – moje miasto”.

Głównym założeniem teg o projektu było przekazanie uczniom podstawowej wiedzy na temat miasta, które zamieszkują.  Uczniowie oglądali prezentacje, filmy, dzięki którym zapoznawali się z jego historią, położeniem geograficznym, jak również poznawali charakterystyczne miejsca, zabytki i folklor  regionu a także legendy tworzące historię Poznania. Dzieci poszerzyły również swoją wiedzę na temat gwary poznańskiej, słuchając "Blubrów Starego Marycha”.

Z wielkim zaangażowaniem wykonywali wszystkie zadania, przygotowane przez autorki projektu. Zwieńczeniem projektu były prace plastyczne, które wykonali uczniowie klas pierwszych "Herb miasta Poznania", a uczniowie klas drugich wykonali "Pomniki miasta Poznania". Natomiast uczniowie klas trzecich wzięli udział w konkursie o Poznaniu, w którym to musieli wykazać się zdobytą wiedzą.

Za cały trud w realizacji zadań dzieci zostały nagrodzone słodkościami, nagrodami i dyplomami.

                                                                           Autorki projektu: Ewa Przybył, Danuta Zarzycka

http://zsp7poznan.pl/Projekt_klas_I_-_III__POZNAN_-_MOJE_MIASTO.html