www.sp87.poznan.pl

Skład SU

Rada SU:
  1. Przewodniczący - Marcel Czechowski, klasa 8b
  2. Zastępca przewodniczącego - Julia Gromek, klasa 8c
  3. Sekretarz - Franciszek Zgórecki, klasa 8a
  4. Manager (sekcja rozrywkowa, organizacyjna i techniczna) - Narasza Śliwińska, klasa 8a

Opiekunowie:

  1. Joanna Budzińska
  2. Agnieszka Garczarczyk

http://zsp7poznan.pl/Sklad_SU.html